ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  (ΟΙΚΟΣΚΕΥΗ)

3

Α.Δ./ Δ.Π.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

ΠΑΡ.

3

Γ.Μ.

 

ΠΑΡ.

5

Σ.Α.

Ζακ Κρίσπη

Μιαούλη 5 πάροδος

10

Κ.Π./Γ.Σ./Θ. Δ.

 

2 Όροφοι (Ο αριθμός 10α ήταν ιδιοκτησίας της Ρικέττα Μπέζα)

11

Μ.Ζ.

 

 

11

Π.Β.

Εστρέα Σααδή (ΟΠΑΙΕ)

 

13

Γ.Ε.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Ισόγειο (Σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ το ακίνητο ανήκε κατά το ήμισυ στο Γιουδά Αβαγιού και κατά το έτερο ήμισυ στον Σαούλ Ματαλών)

14

Π.Α.

Οικογένεια Μορδοχάι

 

15

Σ.Σ.

ΕΛΙΑ ΜΟΔΙΑΝΟ

Α' Κ Β' όροφος

16

Α.Δ.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ (Σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ το ακίνητο ανήκε στον Σολομών Νισίμ)

1 ντιβάνι, 1 πολυθρόνα, 3 μπαούλα, 1 δίφυλλη ντουλάπα, 1 κομοδίνο με 3 συρτάρια και ντουλάπι (λείπουν τα συρτάρια), 4 φουφούδες (λείπει το καζάνι), πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση (λείπουν οι λάμπες)

16

Π.Α.

ΣΑΛΤΙΕΛ (Το πλέον πιθανόν ως ενοικιαστής)

 

16

Φ.Σ.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ, ιδιοκτήτης ήταν ο Σολομών Νισσήμ

 

17

Ι.Α./Θ.Μ.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

 Σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ το ακίνητο ανήκε στην Γρατσία ΄Άντζελ

18

Κ,Ι,.Α.

Το ακίνητο σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ ανήκε κατά το ήμισυ στον Ισάκ Ναχμάν

Β' όροφος

19

Τ.Α.

Στον αριθμό 19 υπήρχαν τουλάχιστον 2 εβραίοι ενοικιαστές

Α΄όροφος (Σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ το ακίνητο της 19α ανήκε στην Μπέλα Πάρδο)

22

Κ.Κ.

 

 

22

Κ.Θ.

 

 

23

Κ.Κ.

ΣΕΝΟΡ ΑΡΑΜΑ

1 ΔΩΜΑΤΙΟ

31

Δ.Φ./Τ.Ρ.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

2 ΟΡΟΦΟΙ

32

Τ.Γ.

ΙΣΑΚ ΜΟΔΙΑΝΟ (Πιθανόν ενοικιαστής)

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ το ακίνητο ανήκε στην Ρεβέκκα Αρούχ 

34

Κ.Β.

ΑΡΔΙΤΤΗ (Πιθανόν ενοικιαστής)

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ το ακίνητο ανήκε κατά το ήμισυ στον Σαμπετάι Αλμονσίνο

34

Π.Ν.

 

 

39

Π.Α.

 

 

42

Κ.Ζ.

 

Α' όροφος

42

Π.Γ./ Δ.Α.

 

 

42

Π.Γ./Α.

 

Ο φερόμενος ως πρόσφυγας Π.Γ. καταδικάστηκε από το δικαστήριο δοσιλόγων για «συνεργασία με τον εχθρό» σε 3 έτη φυλάκισης

43

Κ.Ν.

 

 

43

Μ.Β.

 

Α’ όροφος

43

Μ.Γ./ Π.Γ.

 

 

43

Π.Α.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Α΄όροφος

45

Β.Κ.

ΙΕΣΟΥΑ ΜΕΝΑΧΕΜ (Σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ το ακίνητο ανήκε στη χήρα του Γεσούα, που πέθανε το 1940, Ραχήλ Μεναχέμ)

Α’ όροφος, 4 κλίναι, 1 ντουλάπα καθρέφτη, 1 κομοδίνο, 1 ντουλάπα, 1 τραπέζι, 1 μπαούλο, 1 ψάθινο μπαούλο, 1 θερμάστρα, 2 στρώματα, 11 ψάθινες καρέκλες, 3 καρέκλες, 1 μπαούλο, 1 ντουλάπα δίφυλλη, 1 τραπέζι, 1 κομοδίνο κατεστραμμένο, 1 κιβώτιο, 1 ντουλάπα με καθρέφτη, 1 θερμάστρα, 2 πολυθρόνες, 1 καναπές, 1 σιφονιέρα με συρτάρια,  ηλεκτρική εγκατάσταση άνευ λαμπτήρων, 1 παγωνιέρα, 1 ερμάριο, 1 ντουλάπα, 1 μπαούλο, 1 φανάρι, 1 τραπέζει κουζίνας, πλήρης υδραυλική εγκατάσταση

45

Γ.Α.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

 

45

Π.Γ.

ΓΕΣΟΥΑ ΜΕΝΑΧΕΜ

Ισόγειο

45

Π.Β.

 

Ισόγειο

47

Β.Α.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Ισόγειο

47

Ι.Α.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

 

47

Κ.Γ.

ΤΖΑΚΟ ΟΒΑΔΙΑ/ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΠΟΝ

Β΄όροφος (Το ακίνητο σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ ανήκε εξ ημισείας στους Μάριο Καπών και Βικτωρία Οβαδιά, χήρα του Ιακώβ). Το ακίνητο ήταν λεηλατημένο και βρέθηκε μόνο η ηλεκτρική και η υδραυλική εγκατάσταση

47

Κ.Σ.

 

 

47

Τ.Α.

 

Α’ όροφος

48

Κ.Ι.

 

 

48

Τ.Γ.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

 

49

Β.Α.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

2 κρεβάτια, 1 ντουλάπα με καθρέφτη, 1 κομοδίνο με ερμάρια, 1 βιβλιοθήκη μονόφυλλη, 2 μπαούλα, 2 σκελετοί κρεβατιών άνευ σούστας άχρηστα, 1 πολυθρόνα κατεστραμμένη, ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση. Το υπόλοιπο ακίνητο ήταν λεηλατημένο

49

Κ.Β.

 

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ το ακίνητο ανήκε στην Ρετζίνα Μορδώχ.

49

Π.Ε.

 

 

49

Π.Κ.

 

ΠΑΡ.

52

Δ.Ε.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

 

57

Β.Β.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

 

57

Μ.Α.

 

 

61

Γ.Α.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

 

61

Ρ.Ν./Ρ.Μ.

 

Α’ όροφος

61

Χ.Π.

 

 

62

Β.Θ. (Σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΔ ήταν γιατρός και πρόσφυγας από την Καβάλα και εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του. Το ακίνητο είχε πλήρη οικοσκευή)

ΑΓΝΩΣΤΟΣ (Το ακίνητο σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ ανήκε στον Σαμουήλ Μπάσο)

Α' όροφος, 2 κρεβάτια, 1 δίφυλλη ντουλάπα, 1 κομοδίνο, 1 μπαούλο, 1 καναπές, 1 τραπέζι, 1 ντουλάπα τετράφυλλη, 1 τουαλέτα με 3 καθρέφτες και 2 ντουλάπια, 1 ερμάριο,  1 παιδική κλίνη, 1 κομοδίνο, 1 ντουλάπα δίφυλλη με ερμάρια, 1 μπουφές με 3 ερμάρια, 3  ντουλάπια, 2 δοχεία, 1 μπανιέρα βρέφους, 1 μπαούλο, 1 καναπές, 1 τουαλέτα με 2 καθρέφτες, 1 πανέρι καθαρισμού ημικατεστραμμένο, 1 σκευοθήκη δίφυλλη κουζίνας, 6 χύτρες και άλλα μαγειρικά σκεύη, 2 λεκάνες, 5 φουφούδες, πλήρης ηλεκτρική (άνευ λαμπτήρων) και υδραυλική εγκατάσταση, δάπεδο με μουσαμά ημικατεστραμμένο, 1 αμπαζούρ, 21 υαλοπίνακες παραθύρων, 12 υαλοπίνακες θυρών, 4 μαξιλάρια κοινής χρήσεως, 2 κρουνοί υδρεύσεως, 3 στρώματα εν μέρει κατεστραμμένα, 9 καρέκλες, 1 θερμάστρα, 2 κρεβάτια

63

Μ.Μ.

 

Α΄ όροφος

65

Α.Ε.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Α' όροφος (Σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ το ακίνητο ανήκε στον Δαυίδ Ναχαμά)

65

Π.Γ. (Εμφανίζεται και στον αριθμό 43)

 

Α’ όροφος

66

Θ.Α.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ (Σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ το ακίνητο ανήκε στην Ισραηλιτική κοινότητα και εκεί στέγαζε το ορφανοτροφείο θηλέων Μαίρ Αμποάβ)

Α' όροφος

66

Π.Ν.

 

Α΄όροφος

71

Α.Α.

ΜΩΥΣΗ ΣΑΔΩΚ (πιθανόν ενοικιαστής. Σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ το ακίνητο ανήκε στην Σάρα Αρδίττη)

1 τρίφυλλη ιματιοθήκη, 2 καθρέφτες, 3 ερμάρια, 1 τουαλέτα με καθρέφτη με 2 ντουλάπια, 1 κομοδίνο, 1 θερμάστρα, 2 τραπέζια,  7 καθίσματα, 2 λέκανοι πλύσεως, 1 τραπέζι, 1 σιδηρά βάση, 1 μπουφές, 1 λεκάνη, 1 ντουλάπι, 3 κουβάδες, 3 μουσαμάδες, πλήρης υδραυλική εγκατάσταση, 1 τζαμόπορτα, 1 θύρα-εξώθυρα, 2 καθίσματα, 1 εταζέρα μικρή, 1 μπαούλο, είδη ρουχισμού προς φύλαξη, 4 στρώματα κλινών κατεστραμμένα, μαξιλάρια, 1 κουρελού. (Το ακίνητο ήταν πλήρες οικοσκευών)

75

Δ.Α.

ΜΩΙΣ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ (πιθανόν ενοικιαστής)

Ισόγειο (Σύμφωνα με τον ΟΠΑΙΕ το ακίνητο ανήκε στον Χαίμ Αλτσέχ)

75

Ι.Ι.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Υπόγειο

76

Ι.Γ.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

 

76

Μ.Μ.

ΛΕΩΝ ΛΕΥΗ (Ενοικιστής)

 

Search