Πηγές

Αρχεία

Αρχείο Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Αρχείο Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Αρχείο Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)

Αρχείο Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (ΟΠΑΙΕ)

Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας – Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΙΑΜ – ΓΑΚ)

 

Βιβλιογραφία

Αναστασιάδης, Γεώργιος, Σύγχρονη ελληνική πολιτική και συνταγματική ιστορία (1940-1986), εκδόσεις Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη 2008 

Γερολύμπου, Αλεξάνδρα, «Τόποι και χώροι του εμπορίου στη Θεσσαλονίκη,1916-1996. Μεταμορφώσεις στην χωρική και αρχιτεκτονική έκφραση της εμπορικής δραστηριότητας», στο 5η Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1999

Δάγκας, Αλέξανδρος, Συμβολή στην έρευνα για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης: Οικονομική δομή και κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας, 1912-1940, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1998

Δορδανάς, Στράτος, «Εξόντωση και λεηλασία: Η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών (ΥΔΙΠ), στο Γιώργος Αντωνίου Στράτος Δορδανάς, Νίκος Ζάικος, Νίκος Μαραντζίδης (επιμ.), Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 331-352

Δρουμπούκη, Άννα-Μαρία, μια ατελείωτη διαπραγμάτευση. Η ανασυγκρότηση των ελληνικών εβραϊκών κοινοτήτων και οι γερμανικές αποζημιώσεις, 1945-1961, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2019

Καβάλα, Μαρία, Η καταστροφή των Εβραίων της Ελλάδας (1941-1944), Κάλιππος Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ελλάδας, Αθήνα 2015

Καβάλα, Μαρία, Κορνέτης, Κωστής, «Ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός και η διαχείριση των εβραϊκών περιουσιών της Θεσσαλονίκης», στο Ευάγγελος Χεκίμογλου, Κάραμποτ, Φίλιππος, «Εισαγωγή στην προβληματική», στο Ευάγγελος Χεκίμογλου & Άννα-Μαρία Δρουμπούκη (επιμ.), Την επαύριον του Ολοκαυτώματος, Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2017, σ. 125-139.

Καραδήμου-Γερολύμπου, Αλεξάνδρα & Κολώνας, Βασίλης, «Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά το 1917», στο  Οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο: Ζητήματα ιστορίας στη μακρά διάρκεια, εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα 1992, σ. 231-254

Κάρλα, Σουζάνα, Σπυροπούλου, Αλίκη, «Η Αγορά της Θεσσαλονίκης, Μορφές και κτιριακοί τύποι στο Μεσοπόλεμο», στο 5η Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1999

Κούνιο Έρικα-Αμαρίλιο & Ναρ Αλμπέρτος, «Μαρτυρία της Σολ Καζές» & «Μαρτυρία του Ιακώβ Πάρδο», στο: Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου (επιμ.) Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα. Ευρασία, Θεσσαλονίκη 2015

Λάμψα, Καρίνα, Σιμπή, Ιακώβ, Η διάσωση. Η σιωπή του κόσμου, η αντίσταση στα γκέτο και τα στρατόπεδα, οι Έλληνες Εβραίοι στα χρόνια της Κατοχής, εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2012

Mazower, Mark, Θεσσαλονίκη, πόλη των φαντασμάτων, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006

Mazower, Mark, Σκοτεινή Ήπειρος, Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας 2, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2011

Mazower, Mark, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994

Μόλχο, Ρένα, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 1856-1919, εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα 2014

Μόλχο, Ρένα, Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα 2015

Μόλχο Ρένα & Χαστάογλου-Μαρτινίδη Βίλμα, Ιστορία και αξιοθέατα των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη. Μια περιήγηση. Εκδόσεις Λυκαβητός, Αθήνα 2011

Μπενβενίστε, Ρίκα, Αυτοί που επέζησαν, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2014

Μπενβενίστε, Ρίκα, Λούνα, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2017 

Μπουρούτης, Ανδρέας, Αστική τάξη και ευρωπαϊκά σχολεία της Θεσσαλονίκης, Πολιτιστική και Κοινωνική τομή σε πόλη της ύστερης αυτοκρατορίας (1888-1943), Ρώμη, Θεσσαλονίκη 2018

Μπουρούτης, Ανδρέας, Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη, η ιταλική στάση και οι εβραίοι μαθητές του Ουμπέρτο Πρίμο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2020

Naar, Devin, Η Θεσσαλονίκη των Εβραίων, Ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη νεότερη Ελλάδα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2018

Ναρ, Λέων, Ξανά στη Σαλονίκη, Η μετέωρη επιστροφή των Ελλήνων Εβραίων στον γενέθλιο τόπο (1945-1946). εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2018

Νάαρ Ε. Ντέβιν, Με δικά τους λόγια. With their own words. Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 24-27

Περαχιά Λεών, Μαζάλ 118745. Αναμνήσεις από τα στρατόπεδα του θανάτου (1943-1945). Θεσσαλονίκη 1990

Στρούμσας Ιάκωβος, Διάλεξα τη ζωή. Από τη Θεσσαλονίκη στο Άουσβιτς». Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1997

Φλάισερ, Χάγκεν, Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944 (Τόμος 1 και 2), εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1990

Χεκίμογλου, Ευάγγελος , “Οι «χαμένες» επιταγές του Μέρτεν”, Θεσσαλονικέων πόλις τχ. 18, Θεσσαλονίκη (Σεπτέμβριος 2005), σ. 40-59

Χεκίμογλου, Ευάγγελος, «Ο Μαξιμιλιανός Μέρτεν στην παράδοση των Θεσσαλονικέων (1942-1959)», στο Γιώργος Αντωνίου, Στράτος Δορδανάς, Νίκος Ζάικος, Νίκος Μαραντζίδης (επιμ.), Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 379-416

Χεκίμογλου Ευάγγελος, «Η αναβίωση της εβραϊκής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη (1944-1946)», στο: Ευάγγελος Χεκίμογλου & Άννα-Μαρία Δρουμπούκη (επιμ.) Την επαύριον του Ολοκαυτώματος, Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2017, σ. 14-43

Search